Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie wraz z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie biorą udział w projekcie Erasmus +, do którego zostali zaproszeni przez Fundację Pokolenia. Projekt realizowany w ramach Erasmus + nosi nazwę „ No hate speech-movie” . Bierze w nim udział młodzież z Niemiec, Gruzji, Grecji, Ukrainy i Polski.

Celem projektu jest zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Od listopada 2016 roku odbywają się spotkania i zajęcia skupione wokół tematyki wykluczenia społecznego zwłaszcza osób niepełnosprawnych oraz z zakresu multimediów. Projekt zakończy się nagraniem krótkiego filmu, będącego głosem młodzieży w sprawie dyskryminacji osób niepełnosprawnych w naszym kraju.

W ramach działań lokalnych 12.12.2016 r. odbyły się zajęcia warsztatowe, który dotyczy poszerzenia świadomości społecznej na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym kraju. W zajęciach brali udział uczestnicy projektu z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie a prowadził je psycholog z Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Podczas zajęć młodzież tworzyła własne definicje słów: „wykluczenie”, „niepełnosprawność”. Próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: czy a jeżeli tak, to w jaki sposób, w jakich sytuacjach osoby niepełnosprawne są wykluczane w naszym społeczeństwie? Podczas zajęć na chwilę stawali się osobą niewidomą, niedowidzącą, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem. Okazało się to dla nich ważnym doświadczeniem, gdyż doświadczyli tego, że życie osób niepełnosprawnych często bywa trudne.

Młodzi ludzie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę na temat wykluczenia społecznego, rodzajów niepełnosprawności, sposobów funkcjonowania osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim przekonali się o tym, że ograniczenia, obawy tkwią w naszej głowie, myślach, a osoby niepełnosprawne powinny mieć takie same szanse do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Koordynatorki projektu w ZSBiO: Lilija Pawelczuk, Mirosława Czerwińska-Kożuch oraz Agnieszka Grzela-Opalińska (Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie)