Serdecznie zapraszamy na seminaria poświęcone funduszom europejskim w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Seminaria organizowane są przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Celem seminariów jest kompleksowe zapoznanie uczestników z kluczowymi zmianami i nowymi zasadami w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.
Cykl spotkań przeznaczony jest dla: przedstawicieli/ek administracji publicznej, instytucji kultury, edukacji, przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, zainteresowanych sfinansowaniem przedsięwzięć z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Uczestnicy dowiedzą się m.in.:
Jakie są główne kierunki zmian w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej.
Jakie są założenia programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Dla kogo przeznaczone są środki w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych.
Jak będzie wyglądał system instytucjonalny wdrażania funduszu w nowej perspektywie finansowej.
W jaki sposób można zwiększyć szanse na skuteczne aplikowanie już w ramach pierwszych konkursów nowej perspektywy.
Prowadzący przekaże uczestnikom najbardziej aktualną wiedzę w zakresie przyszłych programów operacyjnych, w tym w szczególności:
– planowanych obszarów wsparcia,
– systemu instytucjonalnego wdrażania Programów Operacyjnych
– zasad pozyskiwania środków oraz realizacji projektów.
Program seminariów stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
Uczestnikami seminariów mogą być kierownicy  oraz pracownicy merytoryczni podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków. Osoby o zróżnicowanych umiejętnościach opracowania i realizacji projektów ze środków UE, osoby doświadczone w pozyskiwaniu środków z UE lub też osoby zupełnie nie doświadczone, które jeszcze nie korzystały lub z małym powodzeniem ze środków UE.
Miejscowość: Tczew
Data: 03.08.2015 i 07.08.2015
Miejsce: Fundacja Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
Termin zakończenia rekrutacji: 31.07.2015 w przypadku pierwszego terminu i 06.08.2015 w przypadku drugiego terminu.
Dane do kontaktu, adres pod który należy przesłać formularz:
Grażyna Bolewska,
tel. 530 253 932
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego na adres i w terminie podanym w poniższym harmonogramie. Liczba miejsc jest ograniczona.
Regulamin uczestnictwa w warsztacie dostępny jest na stronie www.funduszenastart.boris.org.pl  orazhttp://cio.slupsk.pl/