Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Metropolitalnego mam zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartym seminarium poświęconym problemom organizacji pozarządowych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spotkanie organizowane przez Instytut Metropolitalny odbędzie się w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, al. Grunwaldzka 5 w dniu 9 września (środa) o godzinie 16.00.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: krzysztof.mularski@im.edu.pl

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wstępne wyniki badań prowadzonych przez wolontariuszy oraz ekspertów m.in z Instytutu Metropolitalnego w ramach projektu „O partycypacji bez gorsetu biurokracji” wraz z omówieniem dobrych rozwiązań w praktyce. Przewidziana będzie również część na zadawanie pytań. Żywimy nadzieję, że spotkanie pogłębi treść projektu.

Przed spotkaniem prosimy o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej pod linkiem http://bit.ly/1fjR83C
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie partnera, Instytutu Metropolitalnego: www.im.edu.pl/o-partycypacji .

Projekt jest dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Kontakt:

Krzysztof Mularski

Instytut Metropolitalny

krzysztof.mularski@im.edu.pl

tel.: 665-095-419