Aktywność obywatelska

Zapraszamy organizacje i grupy nieformalne do udziału w specjalnym konkursie o dofinansowanie lokalnych inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem epidemii.

Program „Działaj Lokalnie” wystartował z pilotażowym przedsięwzięciem „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”. Fundacja Pokolenia znalazła się w gronie wybranych czterech Ośrodków z całej Polski, które przeprowadzą specjalny konkurs dotacyjny. Celem akcji jest wspieranie społeczności lokalnych, które w zaistniałej sytuacji epidemicznej, inicjują działania zapobiegające jej skutkom. Partnerem strategicznym projektu została firma Nationale-Nederlanden. Lokalnie konkurs wspiera także Bank Spółdzielczy w Tczewie.

Inicjatorom przedsięwzięcia zależy na wspieraniu łańcuchów współpracy skierowanych nie tylko na interwencje „tu i teraz”, ale także na przygotowaniu i zorganizowaniu wsparcia potrzebującym w najbliższych tygodniach. Projekt obejmuje zarówno pomoc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii, jak również pomoc w walce z negatywnymi społecznie skutkami pandemii i wychodzeniu z nich.

 

Minimum 3-osobowe grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego mogą wnioskować o dofinansowanie swoich pomysłów na walkę z epidemią. Do wygrania dotacje od 2000 do 5000 złotych na maksymalnie 2-miesięczne projekty, które będą realizowane pomiędzy 1 maja a 31 lipca.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie (poprzez generator system.dzialajlokalnie.pl) trwa do 26 kwietnia. Więcej informacji w regulaminie konkursu DO POBRANIA TUTAJ.

W poniedziałek 20.04. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne on-line. Rejestracja dostępna pod adresem: https://odltczew.clickmeeting.com/solidarni-z-bohaterami-czasu-epidemii

 

 

Zachęcamy do składania wniosków. W razie pytań oczywiście służymy pomocą!

Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie – Fundacja Pokolenia
biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

Animatorzy Działaj Lokalnie – Gosia Peplińska i Łukasz Rościszewski
tel. 58 352 45 46, mail: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl
FB: facebook.com/fundacja.pokolenia

 

 

 „Solidarni z bohaterami czasu epidemii” to partnerskie przedsięwzięcie programu „Działaj Lokalnie” i Nationale-Nederlanden. „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerzy lokalni: Fundacja Pokoleniai Bank Spółdzielczy w Tczewie.