Rewitalizacja to jedno z ważniejszych działań podejmowanych przez Fundację Pokolenia i jej partnerów. Priorytetem są tutaj inicjatywy o charakterze społecznościowym mające na celu integrację i wsparcie społeczności lokalnych najbiedniejszych osiedli Tczewa. W ramach tej akcji 10 stycznia w Fundacji Pokolenia odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców w celu wspólnego opracowania strategii działań związanych z projektami rewitalizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Tczewie. Efekty tego spotkania przedstawiamy poniżej:

Projekt dotyczący przestrzeni wspólnych i inicjatyw sąsiedzkich do realizacji w partnerstwie z Urzędem Miasta – Wydziałem Rozwoju Miasta:

  1. Otwarty konkurs dla mieszkańców (cel: pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców):

– 4 warsztaty kreatywne dla mieszkańców rocznie (2 dla Zatorza i 2 dla Starego Miasta), podczas których osoby uczestniczące wypracowują pomysły na działania

– wsparcie eksperckie dla grup mieszkańców (architekci, ogrodnicy, prawnicy, urbaniści, aktywiści miejscy itp.), na etapie tworzenia projektów, jak i realizacji inicjatyw

– wyłonienie zwycięskich projektów – przeznaczonych do dofinansowania

– realizacja projektów przy wsparciu animacyjnym organizacji partnerskich

– wystawy prezentujące efekty projektów (lub inne formy, w zależności od pomysłu mieszkańców) – 1 raz w roku dla każdej dzielnicy

  1. Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych w środowiskach o dużym nagromadzeniu niekorzystnych zjawisk społecznych (cel: aktywizacja społeczna osób dotkniętych zjawiskiem wykluczenia społecznego)

– identyfikacja, przy współpracy z MOPS/PCPR/Dzielnicowych/straży miejskiej, środowisk (klatek schodowych, budynków), w których jest wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, doświadczających przemocy, wysoki wskaźnik przestępczości, duża liczba interwencji policji/straży miejskiej itp.

– praca animatora/terapeutów/streetworkerów zatrudnionych w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”, mająca na celu pobudzenie osób do  działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia

– wspierana przez ww. zespół wspólna realizacja działań (możliwość wykorzystania ekspertów jak w ścieżce konkursowej)

– ewentualna prezentacja efektów w formie wystawy lub innej w zależności od pomysłu mieszkańców

  1. Organizacja działań pobudzających inicjatywy sąsiedzkie w przestrzeni publicznej

– animacja mieszkańców (wolontariat organizacji partnerskich)

– wsparcie instytucjonalne inicjatyw sąsiedzkich typu święta ulicy, playstreets, wystawki garażowe, wymienialnie rzeczy,święta dzielnicy, turnieje dzielnic/ulic itp (pomoc w planowaniu, pozyskiwaniu środków z konkursów grantowych miasta i innych, pomoc ekspercka w realizacji, zdobywaniu pozwoleń, promocji itp.)

– pobudzanie procesów służących budowaniu struktur reprezentacji obywatelskich (np.rad osiedla, dzielnicy, ulicy itp.)

– warsztaty obywatelskie dla mieszkańców (2 w roku z różnych dziedzin przydatnych w działalności społecznej np. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, informacja publiczna)

Projekt realizowany przez koalicję organizacji pozarządowych: Fundację Pokolenia, RIOT, Fundację Instytut Nauk Stosowanych, Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie. Liderem koalicji jest Fundacja Pokolenia. Koalicja jest otwarta na każdym etapie realizacji działań, zasady współpracy i przystępowania do koalicji określa umowa partnerska.

Projekt dotyczący usług społecznych do realizacji w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie

  1. Animacja na Starym Mieście

w wyniku burzy mózgów powstały następujące pomysły: podwórkowe kluby sportowe, warsztaty fotograficzne plenerowe, wykorzystywanie potencjału świetlic na terenie Starego Miasta, warsztaty przy użyciu dronów, obchodzenie różnych świąt np. dzień kobiet, dzień dziecka itp., ulice zagadek związanych z historią Zatorza i Starego Miasta, geocatching, zajęcia sportowe i dla dzieci i dorosłych, wsparcie prawne wspólnot.

  1. Klub rodzinny na Zatorzu

w wyniku burzy mózgów powstały następujące pomysły: warsztaty samoobrony, wsparcie specjalistyczne dla rodzin (diagnoza i terapia, szkoła rodziców, socjoterapia), warsztaty dziennikarskie, zabawy logopedyczne, akcje społeczne dotyczące problemów społecznych, funkcja domu sąsiedzkiego.

Prace nad ostateczną koncepcją działań będą trwały w najbliższych dniach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby podzielić się własnymi pomysłami dotyczącymi poprawy jakości życia na Starym Mieście i Zatorzu, w najbliższą sobotę, 14 stycznia o godz. 10 oraz niedzielę, 15 stycznia o godz. 14 do siedziby Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte w Tczewie.