Z prawdziwą radością informujemy, że w ramach Programu Stypendialnego AGRAFKA, stypendium uzyskał Adrian Akerman! 

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

W tym roku ogłoszona została już XV edycja Programu Stypendialnego „Agrafka” wśród organizacji partnerskich. Nominacje kandydatów do stypendium można było przesłać do biura Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do 7 sierpnia br.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony organizacji oraz kandydatów do stypendium.W tegorocznej edycji 10 lokalnych organizacji partnerskich Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, nadesłało 49 wniosków nominacyjnych.

2 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Programu Stypendialnego „Agrafka” spośród najwyżej ocenionych kandydatur w drodze głosowania i dyskusji Komisja postanowiła przyznać 12 stypendiów naukowo-socjalnych w wysokości 300,00 zł miesięcznie na rok szkolny/akademicki 2015/2016 osobom według poniższej listy.

Program Stypendialny AGRAFKA jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

STYPENDYŚCI PROGRAMU AGRAFKA 2015/2016

1

Akerman

Adrian

Fundacja Pokolenia

2

Czarnecka

Lidia

Fundacja Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

3

Deleska

Kacper

Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

4

Joniec

Mateusz

fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku

5

Sygocki

Dawid

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA

6

Deleska

Piotr

Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

7

Larwa

Kajetan

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

8

Bykowska

Kinga

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA

9

Waliszka

Przemysław

Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

10

Stępniak

Aneta

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA

11

Machowski

Mikołaj

Żywiecka Fundacja Rozwoju

12

Sosnowski

Jakub

Fundacja Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

 

[ŹRÓDŁO]