Celem programu jest pomoc młodzieży w rozpoczęciu nauki w szkołach wyższych przez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. W programie nie ma ograniczeń co do kierunków studiów.

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które:
a) zdały egzamin maturalny w 2014 lub 2015 roku,
b) w 2015 r. zostały przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni wyższej,
c) w roku akademickim 2015/2016 po raz pierwszy podejmują studia,
d) mieszkają na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców,
e) dochód miesięczny na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2014 r. 1050 zł.
f) posiadają obywatelstwo polskie.

Wysokość i czas trwania stypendium
W roku 2015 Fundacja planuje przyznać 500 stypendiów w wysokości 5390 zł (539 zł miesięcznie). Stypendium przyznawane jest na okres I roku studiów. Jest wypłacane przez 10 miesięcy od października 2015 do lipca 2016 r.

Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2015 r.

Wniosek o stypendium należy złożyć on-line. W tym celu trzeba się najpierw zarejestrować poprzez stronę Fundacji.

Uwaga! W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania w danym roku akademickim, o pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje data, z którą wniosek uzyskał wszystkie potwierdzenia (został zweryfikowany).

ŻRÓDŁO + WIĘCEJ