Ekonomia społeczna
Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
  • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
  • Laureaci stypendiów z poprzedniego roku mogą ubiegać się o stypendium na drugi rok, biorąc ponownie udział w konkursie – pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki formalne (i nie przekroczyli wieku 30* lub 32* lat) obowiązujące w bieżącej edycji konkursu oraz wykażą udokumentowane postępy w pracy naukowej w stosunku do osiągnięć przedstawionych rok wcześniej.
* O stypendia w edycji 2016 mogą starać się kandydaci urodzeni w roku 1985 lub później.
** W konkursie START 2016 mogą brać udział osoby urodzone w roku 1983 lub później.
Oferta
Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. W roku 2016 Fundacja przyzna ok. 130 rocznych stypendiów.

 

[WIĘCEJ+ŹRÓDŁO]