Zapytania ofertowe

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 2 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej:

  • Opracowanie identyfikacji wizualnej wraz z profesjonalną księgą znaku,
  • Wykonanie wydruków.

 

Szczegóły w 04.08.2021 Szacowanie wartości zamówienia dla 2 usług marketingowych.

 

Szacowanie należy składać mailowo w formie skanu podpisanego formularza oraz parafowanych wszystkich stron niniejszego szacowania na adres w terminie do dnia 08.08.2021 do godz. 23:59.

 

Tczew, dnia 04.08.2021