Zapytania ofertowe

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia):

  • stworzenie logotypu fundacji wraz z księgą znaku i hasłem firmowym,
  • produkcja materiałów promocyjnych (część 1),
  • produkcja materiałów promocyjnych (część 2).

 

Szczegóły w załączniku (do pobrania).

 

Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 6 załączonego dokumentu) należy składać w formie mailowej w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godziny 12:00.

 

Tczew, 05.07.2022