Zapytania ofertowe

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnej):

  • odświeżenie logotypu spółdzielni wraz z projektami/wizualizacją,
  • wydruk/produkcja materiałów promocyjnych,
  • wykonanie materiałów promocyjnych.

 

Szczegóły w załączniku (do pobrania).

 

Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 6 załączonego dokumentu) należy składać w formie mailowej w terminie do dnia 15.07.2022 r. do godziny 16:00.

 

Tczew, 12.07.2022