Zapytania ofertowe

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnej):

  • opracowanie identyfikacji wizualnej,
  • wydruk/produkcja materiałów promocyjnych,
  • produkcja materiałów promocyjnych.

 

Szczegóły w załączniku (do pobrania).

 

Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 6 załączonego dokumentu) należy składać w formie mailowej w terminie do dnia 30.08.2022 r. do godziny 12:00.

 

Tczew, 24.08.2022