Zapytania ofertowe

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 2 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej:

  • wykonanie filmu promującego i sesji fotograficznej.

 

Szczegóły w załączniku (do pobrania).

 

Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 5 załączonego dokumentu) należy składać w formie mailowej w terminie do dnia 04.06.2021 r. do godziny 16:00.

 

Tczew, 28.05.2021