Zapytania ofertowe

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 1 usługi marketingowej na rzecz podmiotu ekonomii społecznej:

  • profesjonalna sesja zdjęciowa.

 

Szczegóły w załączniku (do pobrania).

 

Szacowanie należy składać w formie mailowej w terminie do dnia 06.05.2022 r.

 

Tczew, 28.04.2022