Zapytania ofertowe

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania usługi marketingowej na rzecz podmiotu ekonomii społecznej:

  • wykonanie szyldu w formie neonu.

 

 

Szczegóły w załączniku (do pobrania).

Szacowanie (formularz na ostatniej stronie) należy składać w formie mailowej w terminie do dnia 16.02.2022 do godziny 16:00.

 

Tczew, 11.02.2022