Zapytania ofertowe

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania usługi specjalistycznej na rzecz podmiotu ekonomii społecznej.

 

Szacowanie należy składać w formie mailowej w terminie do dnia 24.11.2021 do godziny 15:00.

 

Szczegóły w załączniku (do pobrania).

 

Tczew, 18.11.2021