Zapytania ofertowe

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania usług marketingowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej:

  • Zaprojektowanie oraz oklejenie okien,
  • Zaprojektowanie oraz wykonanie tabliczek,
  • Skalowanie i wykonanie oznaczeń 3D z PCV

 

Szczegóły w załączniku (do pobrania) oraz pliku poglądowym.

 

Szacowanie należy składać mailowo w formie skanu podpisanego formularza oraz parafowanych wszystkich stron niniejszego szacowania na adres w terminie do dnia 18.06.2021 do godz. 23:59.

 

Tczew, dnia 14.06.2021