Zapytania ofertowe

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 2 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (fundacji):

  • opracowanie identyfikacji wizualnej (projekty graficzne),
  • produkcja materiałów promocyjnych.

 

Szczegóły w załączniku (do pobrania).

 

Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 5 załączonego dokumentu) należy składać w formie mailowej w terminie do dnia 14.03.2023 r.

 

Tczew, 09.03.2023