Ekonomia społeczna

„Wzory ofert i zasady przygotowania wniosków o dotacje oraz rozliczanie zadań publicznych” – Razem z Powiatem Gdańskim zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych!

Kiedy: 27.02. (poniedziałek)

O której: 13:00-17:00 (w tym przerwa)

Gdzie: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

 

Zajęcia są organizowane w ramach projektu OWES Dobra Robota „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”, realizowanego przez Fundację Pokolenia w partnerstwie z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Pracodawcami Pomorza i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały oraz poczęstunek kawowy w trakcie zajęć.

 

POBIERZ ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

Na zajęcia zapraszamy w pierwszej kolejności organizacje z siedzibą i/lub prowadzące działalność na obszarze powiatu gdańskiego oraz niekorzystające wcześniej ze wsparcia w ramach projektu OWES Dobra Robota.

UWAGA: Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na zajęcia zapraszamy maks. 2 osoby z jednej organizacji!

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu OWES Dobra Robota, w ramach którego organizowane jest niniejsze szkolenie.

 

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez formularz on-line (kliknij tutaj).

Termin zgłoszeń: do 24.02. (piątek) do godz. 14:00.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z organizatorem: Fundacja Pokolenia, biuro@fundacjapokolenia.pl, tel. 791 939 395.

 

Projekt OWES Dobra Robota jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Opercyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2022.