24 maja, w godz. 9:30-17:30, siedziba Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), przy ul. Długi Targ 39/40 (4 p.) w Gdańsku

szkolenie

 

Szanowni Państwo, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!

Zapraszamy na szkolenie które rozwija kompetencje niezbędne do zaangażowania i realizowania działań z zakresu integracji imigrantów/ek, różnorodności i równości. Szkolenie realizowane jest przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w ramach projektu „Trzy kroki do integracji na Pomorzu” finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Prowadzący:

Dr Michael McEachrane – filozof i działacz antyrasistowski ze Szwecji, członek Instytutu Praw Człowieka im. Raoula Wallenberga na Uniwersytecie Malmoe.  Zajmuje się dyskryminacją strukturalną, studiami postkolonialnymi i sprawiedliwością naprawczą.

Marta Siciarek – członkini Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, sinolożka i psycholożka międzykulturowa, współkoordynuje prace nad Modelem Integracji Imigrantów w Gdańsku oraz projekt „Trzy kroki do integracji na Pomorzu”.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I BLOK:

Prawa podstawowe, prawa człowieka i ich ochrona: dlaczego to kluczowe?

II BLOK:

Prawo i przesłanki dyskryminacyjne: rasa, kolor skóry, etniczność, narodowość, wyznanie i status migracyjny

III BLOK:

Polska i pomorskie: między ksenofobią, niewiedzą a integracją imigrantów/ek. Jak wzmacniać równość i włączać imigrantów w życie społeczności lokalnych?

 

W czasie szkolenia przewidziany jest lunch. Zgłoszenia z krótkim opisem prowadzonych przez Państwa działań należy nadsyłać pod adres: pomorze@cwii.org.pl.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!