Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dot. konkursu grantowego „Równać Szanse”:

10  października (środa) godz. 17:00 w biurze Fundacji Pokolenia
(ul. Obr. Westerplatte 6, Tczew).

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom: bibliotek, domów kultury, świetlic, organizacji pozarządowych (w tym OSP) i grup nieformalnych osób dorosłych, działających lub chcących działać na rzecz młodzieży z obszarów wiejskich i małych miast.

Podczas zajęć mowa będzie o tym jak ubiegać się o dotacje (do 8500zł) w ramach konkursu i jak planować projekty w ramach RS. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Operatora dla woj. pomorskiego – Stowarzyszenia Światowid z Wielkopolski.

Udział bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek w trakcie zajęć! Zgłoszenia poprzez formularz on-line.

Informacje o Regionalnym Konkursie Grantowym programu „Równać Szanse”:

Celem Programu Równać Szanse jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Celem konkursu grantowego jest wsparcie różnorodnych projektów, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, swoje pasje i zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Niech młodzi z małych miejscowości poczują się ważni i zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące!

Na stronie internetowej www.rownacszanse.pl znajdują się opisy dotychczas dotowanych projektów. Zachęcamy do inspiracji!

 

W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł.

Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 roku do godz. 12:00. Realizacja projektów pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.

Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się organizacje, instytucje i grupy nieformalne z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
  • miejskie i gminne domy kultury (i ich świetlice),
  • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), w tym Ochotnicze Straże Pożarne,
  • nieformalne grupy dorosłych.

 

Najważniejsze terminy:

16.08.2018 – ogłoszenie konkursu grantowego,

22.09.2018 – szkolenie „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?” organizowane w Poznaniu,

Od 17.09 do 10.10.2018 – spotkania informacyjno-szkoleniowe w regionie na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego (szczegóły www.stowarzyszenieswiatowid.pl),

25.10.2018 godz. 12:00 – zakończenie naboru wniosków,

10.12.2018 – ogłoszenie wyników konkursu.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Programu: www.rownacszanse.pl oraz Operatora: www.stowarzyszenieswiatowid.pl.

 

O Programie:

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse” prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży istnieje już 16 lat – od 2001 roku. Celem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi w wieku 13 – 19 lat na dobry start w dorosłe życie poprzez realizację projektów rozwijających umiejętności społeczne u młodzieży. Program kierowany jest do organizacji, które działają w małych miejscowościach – do 20 000 mieszkańców. Dzięki Programowi udało się zrealizowano już blisko 2 500 projektów o tematyce medialnej, ekologicznej, technicznej, artystycznej, dziedzictwa kulturowego, nauk ścisłych i wielu innych. Informacje o Programie i o zrealizowanych projektach znajdziecie Państwo na stronie www.rownacszanse.pl

 

Więcej informacji o konkursie i Programie udziela Stowarzyszenie Światowid: tel. 510 209 482 lub 510 209 483.

Szczegóły spotkania dostępne w Fundacji Pokolenia: tel. 58 352 45 46 lub 791 939 395.

 

Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowany przez Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży
we współpracy ze Stowarzyszeniem Światowid