Ekonomia społeczna

W konkursie „The One Minutes Jr młodzi ludzie w wieku 12–21 lat opowiadają o sobie za pomocą sześćdziesięciosekundowych filmów wideo.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:

  1. „Minuta wolności” – kategoria otwarta: wybierz temat, który Cię interesuje i opowiedz o nim swoim krótkim filmem;
  2. Kategoria „Razem czy osobno” (inside-out); czasami towarzyszy nam uczucie przynależności, a czasami – opuszczenia. Może to wynikać z wyborów, których dokonujemy, może być też efektem czegoś, co dzieje się wbrew naszej woli (różnica pomiędzy byciem częścią grupy a wykluczeniem może być bardzo cienka). Za pomocą 60-sekundowego filmu wyraź swoją opinię i/lub pokaż własne doświadczenia związane z tym tematem;
  3. „Autoportret” – kategoria osobista, w ramach której można nadsyłać filmy opowiadające o samym sobie.

Można nadsyłać dowolny rodzaj filmu. Może to być film, ale też teledysk, dokument, animacja, kreskówka itp.

Każdy zgłoszony film będzie podlegał ocenie publiczności (online).

Jak wziąć udział w konkursie
Należy umieścić swój film na stronie internetowej konkursu lub przesłać go na DVD wraz z informacją o sobie. Uczestnicy powinni przeczytać stronę dotyczącą praw autorskich oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Nagrody
Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają FlipCam HD, a wszyscy nominowani możliwość udziału w profesjonalnych warsztatach w Amsterdamie w Holandii, które odbędą się w listopadzie 2015 r. (The One Minutes Jr./IDFA Masterclass).

Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2015 r.

[ŹRÓDŁO] + [WIĘCEJ]