warsztat0409
Fundacja Pokolenia serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące współudziału i angażowania odbiorców w swoje działania. Szkolenie odbywa się w ramach treningu zadaniowego STOP, który dzięki Pomorskiej Sieci COP umożliwia uruchomienie I edycji Pomorskiej Szkoły Liderów/ek. Zapisy trwają a liczba miejsc jest ograniczona!

„NIE DA SIĘ. NIE, DA SIĘ! – O JAKOŚCI W PARTYCYPACJI.”

Data realizacji szkolenia:

4 września w godzinach 9:00 – 17:00

5 września w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Sala szkoleniowa Fundacji Pokolenia (Centrum Organizacji Pozarządowych powiatu tczewskiego)
ul. Obrońców Westerplatte 6 Tczew 83-110

Co powoduje, że ludzie się angażują i co wpływa na sukces działań włączających lokalne społeczności?
Z
 jakich etapów zbudowany jest proces partycypacyjny/ konsultacyjny?
Jak dobrze go zaplanować i nie popełnić błędów przy jego realizacji?
Jak, jakimi narzędziami szybko i łatwo można dokonać ewaluacji planowanych działań, tak by były jeszcze bardziej skuteczne?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania poznają Państwo na szkoleniu!

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi: ćwiczenia, dyskusje, praca indywidualna
i w grupach, studia przypadków, „burza mózgów”.
Szkolenie będzie odwoływać się także do realnych sytuacji z pracy animatorskiej i edukatorskiej oraz doświadczeń uczestników/czek, a także trenera/ki.

Profil uczestnika/czki szkolenia:

organizacje pozarządowe, które realizują projekty opierające się na uczestnictwie lokalnych społeczności, chcą angażować mieszkańców, animują. Urzędnicy zajmujący się partycypacją, konsultacjami

Więcej o innych szkoleniach w tym projekcie!

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 sierpnia 2015 r. w postaci formularza google on-line –http://goo.gl/forms/MDlWHwOalf

 


Prowadzący:

Iwona Konieczny – badaczka i ewaluatorka, pracuje w Erze Ewaluacji, gdzie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspierając je w ewaluacji działań realizowanych w lokalnych społecznościach oraz przekonuje, że ewaluacja „wcale nie jest taka straszna”. Prowadzi warsztaty dotyczące wykorzystywania wyników badań w planowaniu i realizacji działań. Miłośniczka wszelkich gier, nie tylko planszowych – stara się wykorzystywać je również podczas warsztatów i szkoleń.

Krzysztof Ślebioda – Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ( Toruń). Specjalizuje się w kreowaniu i realizacji procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych. Jest trenerem a także edukatorem partycypacji obywatelskiej i społecznej. Członek pierwszej toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ciał doradczych przygotowujących regulaminy konsultacji społecznych, programy współpracy z NGO, Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020.

 

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Agnieszki Radzimskiej-Kowalik

tel. 517 724 666 email: rekrutacja@cop.pomorskie.pl