AUTOPREZENTACJA I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na warsztaty z zarządzania zmianą społeczną w ramach Akademii Active Citizens.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność. Kolejne warsztaty poświęcone będą AUTOPREZENTACJI I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH

POBIERZ INFORMACJĘ          POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Odbędą się:

12-13 września 2015 (sobota-niedziela), godziny 10.00-18.00
w Instytucie Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku).

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 2 września 2015 na adres active.citizens@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres :

Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk (Numer faxu: 58 760 72 15)

Ilość miejsc jest ograniczona do 20 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 7 września 2015.

Wstęp wolny

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad.

Serdecznie zapraszamy!

Tematyka szkolenia:

Zakres tematyczny szkolenia:

– Co jest trudnego w wystąpieniach publicznych?

– Na co słuchacze i słuchaczki zwracają uwagę?- jak kierować percepcją innych osób (akcentowanie, gestykulacja, pozycja ciała, wykorzystanie przestrzeni).

– Praca z kamerą- wystąpienia uczestniczek i uczestników. Informacja zwrotna ze strony pozostałych osób (w oparciu o przygotowane wskazówki).

– Efektywna komunikacja interpersonalna (język ciała, komunikacja niewerbalna, interpretowanie komunikatów wysyłanych przez inne osoby, identyfikacja własnych zasobów i deficytów).

– Jak ułatwić sobie pracę przy wystąpieniach publicznych.

– Radzenie sobie z grupą.

– Identyfikacja sytuacji stresowych u osób występujących publicznie.

– Dopasowanie metod radzenia sobie ze stresem do tych konkretnych sytuacji.

– Jak się ubrać, jak zadbać o siebie, wygląd a samopoczucie w sytuacjach profesjonalnych. Stres wynikający z kłopotów zdrowotnych

Metody pracy

Szkolenie prowadzone będzie metodami warsztatowymi zapewniającymi aktywizację uczestników/czek – wprowadzenia merytoryczne w postaci mini wykładów, ćwiczenia w parach, trójkach, fragmenty filmów i inne.

active citizens

Osoba prowadząca:

Hanna Mamzer- psycholożka (mgr) i socjolożka (dr hab.), trenerka, menedżerka kontraktowa, ekspertka w zakresie komunikacji i relacji międzyludzkich, z naciskiem na pracę z zespołami zróżnicowanymi. W latach 1997-2006 jako dyrektorka zarządzająca spółką i jej prokurentka, współpracowała z amerykańską organizacją wprowadzając ją na rynek i doprowadzając do drugiej lokaty sprzedaży na rynku tego rodzaju usług w Polsce (programy wymiany kulturalnej). W kolejnych latach menedżerka działu HR w dużej polskiej spółce sprzedaży bezpośredniej, gdzie zbudowała cały dział HR i wprowadziła program szkoleniowy, testując niestandardowe techniki rekrutacyjne. Prowadzi własną działalność biznesową www.mamzer.pl skoncentrowaną miękkich obszarach HR i zarządzaniu. Aktywna zawodowo i społecznie (członkini licznych stowarzyszeń). Prowadzi szkolenia w Polsce i za granicą. Pracowniczka naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, Programu Socrates Erasmus, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego, laureatka akcji stypendialnej Polityki, licznych nagród i wyróżnień. Prowadzi gościnne wykłady w wielu krajach Europy, Azji, Afryki, Ameryki Południowej a także w Stanach Zjednoczonych. Prezeska lokalnie działającego Stowarzyszenia Ekologicznego-Czysta Nekla. Miłośniczka psów.