Niech najbliższe dni mijają w spokojnej, radosnej atmosferze.
Spróbujmy ten czas przeznaczyć na zatrzymanie się, odpoczynek i refleksję.

Mija także kolejny rok,
życzymy by nadchodzący 2019 przyniósł same sukcesy i nowe działania,
które będziemy mogli wspólnie realizować.