Publikujemy ostateczną listę rankingową dotyczącą IX naboru na dofinansowanie miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych.

W ramach IX naboru dofinansowanych zostało 11 miejsc pracy.

 

Wstępna LISTA RANKIGOWA (do pobrania)

 

Szczegóły, w tym dotyczące odwołań, znajdują się na stronie projektu Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota www.dobrarobota.org.

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010.