W imieniu tczewskich organizacji pozarządowych (Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa, Fundacji Pokolenia, Przestrzeni Kultury Zebra i Tczewskiej Inicjatywy Rowerowej) dziękujemy za wypełnienie ankiety dotyczącej Parku Miejskiego w Tczewie.

W badaniu opinii o parku, które odbyło się w ramach akcji Fundacji Batorego „Masz Głos, Masz Wybór” i działania „Przestrzeń dla ludzi”‚ wzięło udział 520 osób. Poniżej przedstawiamy wyniki badania ankietowego. Posłużą one jako podstawa do stworzenia społecznej wizji rewitalizacji Parku Miejskiego.

W dalszym etapie prac planujemy warsztat z mieszkańcami i spotkanie z architektami zajmującymi się planowaniem przestrzeni.

POBIERZ WYNIKI