Włączenie społeczne

Dnia 17 lutego 2020 odbyło się posiedzenie Komisji w ramach I etapu edycji 2020 konkursu PODWÓRKOWA OD-NOWA.

Decyzją Komisji 10 inicjatyw zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 50 000 złotych!

 

Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęło 12 listów intencyjnych. Wszystkie aplikacje przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.

W pracach Komisji konkursowej uczestniczyły następujące osoby:

 • Artur Rajkowski – Prezes Fundacji Pokolenia – Przewodniczący Komisji
 • Aleksandra Hotowy – Reporterka Radia Tczew i Telewizji Tetka
  /osoba wyłączona z oceny wniosków nr 4 i 7/
 • Paulina Kremer – Przedstawicielka Komitetu Rewitalizacji i Tczewskich Kurierów Rowerowych
 • Magdalena Tkaczyk – Naczelniczka Wydziału Rozwoju Miasta Tczewa
 • Grzegorz Porębski – Architekt (GXM Studio Architektury)
 • Michał Ciesielski – Przedstawiciel Komitetu Rewitalizacji i Radny Miejski
  /osoba wyłączona z oceny wniosku nr 10/
 • Krzysztof Misiewicz – Przedstawiciel Komitetu Rewitalizacji, partner Konkursu (Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie) i Radny Miejski
 • Małgorzata Peplińska – Animatorka, Fundacja Pokolenia – Protokolantka (głos doradczy, wyłączenie z oceny)
 • Łukasz Rościszewski – Animator, Fundacja Pokolenia – Obsługa Komisji (głos doradczy, wyłączenie z oceny)
 • dwie Przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach kontroli instrumentu elastyczności – spotkanie Komisji Konkursowej

 

Decyzją Komisji konkursowej 10 listów intencyjnych zostało rekomendowanych do dofinansowania:

 • list nr 08/2020, ul. Elżbiety 9 – 7160 zł
 • list nr 12/2020, ul. Czyżykowska 111 – 6450 zł
 • list nr 06/2020, ul. Kościuszki 21 – 10000 zł
 • list nr 02/2020, Plac Hallera 15 – 7250 zł
 • list nr 10/2020, ul. Chopina 32 – 6000 zł
 • list nr 01/2020, ul. Elżbiety 15 – 4500 zł
 • list nr 04/2020, ul. Kopernika 7 – 2500 zł
 • list nr 07/2020, ul. Słowackiego 5 – 2320 zł
 • list nr 03/2020, ul. Krucza 11-12 – 2320 zł
 • list nr 05/2020, ul. Okrzei 11 – 1500 zł

Pomysłodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania, zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie. Informacje zawierać będą proponowaną kwotę dofinansowania oraz rekomendacje Komisji konkursowej!

 

Wyniki I etapu konkursu – pełna lista rankingowa (do pobrania)

Protokół z prac komisji konkursowej (do pobrania)

 

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski i gratulujemy dofinansowanym!

 

Wkrótce zostaną zorganizowane warsztaty kreatywne oraz uruchomione zostanie wsparcie ekspercie dla laureatów, które pozwolą lepiej przygotować się do II etapu, czyli składania wniosków pełnych z opisami i kosztorysami inicjatyw.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
Organizator konkursu – Fundacja Pokolenia
ul. Obr. Westerplatte 6, 83-110 Tczew, tel. 58 352 45 46
Osoby do kontaktu: Małgorzata Peplińska, Łukasz Rościszewski

 

Konkurs organizowany jest przez koalicję organizacji pozarządowych: Fundację Pokolenia, Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie, Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w partnerstwie z Gminą Miejską Tczew. Działanie realizowane w ramach projektu „Miasto od Nowa. Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.