Publikujemy listę rankingową dotyczącą ostatniego naboru na dofinansowanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

 

W związku z faktem, że w terminie od ogłoszenia wstępnej listy nie wpłynęło żadne odwołanie wyniki konkursu sa ostateczne.

 

W ramach III naboru dofinansowanych zostało 21 miejsc pracy.

 

LISTA RANKIGOWA (do pobrania)

 

 

Projekt jest współfinansowany w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010.