Aktywność obywatelska

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2020 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

W dniach 25 maja – 5 lipca trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2020, w trakcie którego wpłynęło 212 wniosków z całego województwa.

Ocenę formalną przeszło 188 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały 126 wniosków do dofinansowania.

 

Za organizację konkursu na terenie subregionu nadwiślańskiego, czyli powiatów: gdańskiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego, odpowiada Fundacja Pokolenia jako lokalny Operator Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

W trakcie naboru wpłynęło 35 wniosków od organizacji i grup nieformalnych z subregionu nadwiślańskiego, z czego 33 otrzymały pozytywną ocenę formalną. Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie te aplikacje i wybrały 24 do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (listy rankingowe z powiatów gdańskiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego) można pobrać poniżej lub ze strony www.akumulatorspoleczny.pl (tutaj dostępne wyniki także z pozostałych części województwa!).

 

Lokalna komisja konkursowa w składzie:

  • powiat gdański: Łukasz Rościszewski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Joanna Aszyk (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Anna Witkowska-Niedźwiecka (przedstawicielka Powiatu Gdańskiego) i Maciej Kumor (przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota) na posiedzeniu 27 lipca 2020 podjęła decyzję o dofinansowaniu 7 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2020 – powiat gdański oraz Protokół z prac komisji – powiat gdański.

 

  • powiat tczewski: Łukasz Rościszewski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Joanna Aszyk (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Barbara Sinkiewicz (przedstawicielka Powiatu Tczewskiego) i Maciej Kumor (przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota) na posiedzeniu 28 lipca 2020 podjęła decyzję o dofinansowaniu 5 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2020 – powiat tczewski oraz Protokół z prac komisji – powiat tczewski.

 

  • powiat sztumski: Łukasz Rościszewski – w zastępstwie Małgorzaty Peplińskiej (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Ewa Czeplina (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Wojciech Zdunek (przedstawiciel Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) i Mieczysław Dzikowski (przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie – Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT) na posiedzeniu 29 lipca 2020 podjęła decyzję o dofinansowaniu 5 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2020 – powiat sztumski oraz Protokół z prac komisji – powiat sztumski.

 

  • powiat kwidzyński: Łukasz Rościszewski – w zastępstwie Małgorzaty Peplińskiej (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Ewa Czeplina (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Wojciech Zdunek (przedstawiciel Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) i Mieczysław Dzikowski (przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie – Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT) na posiedzeniu 29 lipca 2020 podjęła decyzję o dofinansowaniu wszystkich 3 projektów, spełniających warunki formalne i wysoko ocenionych (według średniej z czterech niezależnych ocen) oraz o konieczności przeprowadzenia dodatkowego naboru na dofinansowanie projektów na tym obszarze: WYNIKI konkursu 2020 – powiat kwidzyński oraz Protokół z prac komisji – powiat kwidzyński.

 

  • powiat malborski: Łukasz Rościszewski – w zastępstwie Małgorzaty Peplińskiej (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Artur Milarski (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja Strefa Mocy), Małgorzata Święcka (przedstawicielka Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) i Magdalena Adamska (przedstawicielka Fundacji Grupa Zainteresowania Alternatywnego – Malborskie Centrum Wolontariatu) na posiedzeniu 30 lipca 2020 podjęła decyzję o dofinansowaniu 4 projektów z najwyższą liczbą punktów (średnia z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2020 – powiat malborski oraz Protokół z prac komisji – powiat malborski.

 

UWAGA: Na przełomie sierpnia i września w powiecie kwidzyńskim odbędzie się dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie! Zachęcamy do śledzenia strony Fundacji i Funduszu i naszego fanpage’a na Facebooku (www.facebook.com/akumulatorspoleczny).

 

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (dla Wnioskodawców – po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”).

 

Łącznie na dofinansowanie inicjatyw na obszarze subregionu nadwiślańskiego Fundacja Pokolenia przeznaczyła kwotę 95 000 złotych. Suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w sferach pożytku publicznego na terenie naszego województwa to aż 417 550 złotych!