Aktywność obywatelska

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2021 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

W dniach 18 czerwca – 18 lipca trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2021, w trakcie którego wpłynęło 195 wniosków z całego województwa.

Ocenę formalną przeszło 173 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały 121 wniosków do dofinansowania.

 

Za organizację konkursu na terenie powiatów: gdańskiego i tczewskiego odpowiada Fundacja Pokolenia.

W trakcie naboru wpłynęło 25 wniosków od organizacji i grup nieformalnych z powyższych powiatów, z czego 22 otrzymały pozytywną ocenę formalną. Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie te aplikacje i wybrały 16 do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (listy rankingowe z powiatów gdańskiego i tczewskiego) można pobrać poniżej lub ze strony www.akumulatorspoleczny.pl (tutaj dostępne wyniki także z pozostałych części województwa!).

 

Lokalna komisja konkursowa w składzie:

  • powiat tczewski: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Joanna Aszyk (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Joanna Machnicka (przedstawicielka Powiatu Tczewskiego) i Aleksandra Kęprowska (przedstawicielka Radia Tczew) na posiedzeniu 29 lipca 2021 podjęła decyzję o dofinansowaniu 10 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2021 – powiat tczewski oraz Protokół z prac komisji – powiat tczewski.

 

  • powiat gdański: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Partnera Funduszu – Fundacja Pokolenia), Tomasz Keler (przedstawiciel lokalnego Operatora – Pomorska Sieć COP, Joanna Nadolna-Banach (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia) i Anna Witkowska-Niedźwiecka (przedstawicielka Powiatu Gdańskiego) na posiedzeniu 30 lipca 2021 podjęła decyzję o dofinansowaniu 6 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2021 – powiat gdański oraz Protokół z prac komisji – powiat gdański.

 

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (dla Wnioskodawców – po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”).

 

Łącznie na dofinansowanie inicjatyw na obszarze powiatów gańskiego i tczewskiego Fundacja Pokolenia przeznaczyła kwotę 67 452 złotych. Suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w sferach pożytku publicznego na terenie naszego województwa to aż 472 767 złotych!

 

 

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Zadanie jest także współfinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Tczew.