Aktywność obywatelska

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2022 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

W dniach 25 marca – 30 kwietnia trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2022, w trakcie którego wpłynęło 255 wniosków z całego województwa.

Za organizację konkursu na terenie powiatów: gdańskiego i tczewskiego odpowiada Fundacja Pokolenia.

W trakcie naboru wpłynęły 34 wnioski od organizacji i grup nieformalnych z powyższych powiatów, z czego 28 otrzymało pozytywną ocenę formalną. Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie te aplikacje i wybrały 13 (aktualizacja: 14) do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (listy rankingowe z powiatów gdańskiego i tczewskiego) można pobrać poniżej lub ze strony www.akumulatorspoleczny.pl (tutaj dostępne wyniki także z pozostałych części województwa!).

 

Lokalna komisja konkursowa w składzie:

  • powiat tczewski: Łukasz Rościszewski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Ewa Czeplina i Joanna Aszyk (przedstawicielki innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Joanna Machnicka (przedstawicielka Powiatu Tczewskiego) i Babara Jackiewicz (przedstawicielka Radia Tczew i Telewizji TeTka) na posiedzeniu 23 i 24 maja 2022 podjęła decyzję o dofinansowaniu 7 projektów* (aktualizacja: 8 projektów) z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2022 – powiat tczewski oraz Protokół z prac komisji – powiat tczewski.
  • Aktualizacja 27.05.2022 – WYNIKI konkursu 2022 – powiat tczewski (lista rankigowa uwzględniająca dodatkowy wkład Samorządu Powiatu Tczewskiego).

 

  • powiat gdański: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Partnera Funduszu – Fundacja Pokolenia), Maria Witecka-Wiese (przedstawiciel lokalnego Operatora – Pomorska Sieć COP), Artur Milarski (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – Fundacja Strefa Mocy) i Anna Witkowska-Niedźwiecka (przedstawicielka Powiatu Gdańskiego) na posiedzeniu 23 maja 2022 podjęła decyzję o dofinansowaniu 6 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2022 – powiat gdański oraz Protokół z prac komisji – powiat gdański.

 

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (dla Wnioskodawców – po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”).

 

Łącznie na dofinansowanie inicjatyw na obszarze powiatów gańskiego i tczewskiego Fundacja Pokolenia przeznaczyła kwotę 54 000 złotych*.

*Kwota przeznaczona na lokalne inicjatywy może ulec zwiększeniu w przypadku pozyskania przez Operatora dodatkowych funduszy. Więcej informacji w protokole z obrad komisji w powiecie tczewskim.

Aktualizacja 27.05.2022: Dzięki otrzymaniu dodatkowego wkładu od Samorządu Powiatu Tczewskiego pula na granty została zwiększona. W związku z tym finalnie w konkursie w powiecie tczewskim przyznanych zostanie 8 grantów na sumę 32 000 złotych. Razem z dotacjami w powiecie gdańskim łącznie na dofinansowanie lokalnych inicjatyw w tym roku przeznaczyliśmy 59 000 złotych!

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Gdańskiego, Powiatu Tczewskiego oraz Fundacji Pokolenia.