Aktywność obywatelska

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2023 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

\W dniach 21 marca – 25 kwietnia trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2023, w trakcie którego wpłynęło 259 wniosków z całego województwa.

Za organizację konkursu na terenie powiatów: gdańskiego i tczewskiego odpowiada Fundacja Pokolenia.

W trakcie naboru wpłynęły 37 wniosków od organizacji i grup nieformalnych z powyższych powiatów, z czego 30 otrzymało pozytywną ocenę formalną. Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie te aplikacje i wybrały 14* do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (listy rankingowe z powiatów gdańskiego i tczewskiego) można pobrać poniżej lub ze strony www.akumulatorspoleczny.pl (tutaj dostępne wyniki także z pozostałych części województwa!).

 

Lokalna komisja konkursowa w składzie:

  • powiat tczewski: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Sandra Kaszubowska (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Joanna Machnicka (przedstawicielka Powiatu Tczewskiego) i Babara Jackiewicz (przedstawicielka Radia Tczew i Telewizji TeTka) na posiedzeniu 24 maja 2023 podjęła decyzję o dofinansowaniu 8 projektów* z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2023 – powiat tczewski oraz Protokół z prac komisji – powiat tczewski.

 

  • powiat gdański: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Partnera Funduszu – Fundacja Pokolenia), Artur Milarski (przedstawiciel innego Operatora – Fundacja Strefa Mocy), Filip Jędruch (przedstawiciel programu Sektor 3.0, dziennikarz Radio Gdańsk) i Natalia Błońska (przedstawicielka Powiatu Gdańskiego) na posiedzeniu 22 maja 2023 podjęła decyzję o dofinansowaniu 6 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2023 – powiat gdański oraz Protokół z prac komisji – powiat gdański.

 

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (dla Wnioskodawców – po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”).

 

Łącznie na dofinansowanie inicjatyw na obszarze powiatów gańskiego i tczewskiego Fundacja Pokolenia przeznaczyła kwotę 51 750 złotych*.

*Kwota przeznaczona na lokalne inicjatywy może ulec zwiększeniu w przypadku pozyskania przez Operatora dodatkowych funduszy. Więcej informacji w protokole z obrad komisji w powiecie tczewskim.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Fundacji Pokolenia oraz Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych.