Aktywność obywatelska

Specjalny konkurs o dofinansowanie lokalnych inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem epidemii rozstrzygnięty!

Dnia 30 kwietnia 2020 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji grantowej w ramach przedsięwzięcia „Solidarni z baheterami czasu epidemii”.

 

Decyzją Komisji 6 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 17 000 złotych!

 

Łącznie w ramach tego konkursu wpłynęło 10 wniosków. 7 aplikacji przeszło ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.

 

W pracach Komisji grantowej uczestniczyły następujące osoby:

 • Artur Rajkowski – Fundacja Pokolenia (przewodniczący)
 • Eugenia Pokorska-Sawczuk – Bank Spółdzielczy w Tczewie
 • Tomasz Olek – Nationalne-Nederlanden
 • Adam Jagodda – Starostwo Powiatowe w Tczewie, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON
 • Wojciech Stobba – Radio Gdańsk
 • Małgorzata Peplińska – Fundacja Pokolenia
  (koordynatorka, obsługa komisji i głos doradczy)
 • Łukasz Rościszewski – Fundacja Pokolenia
  (animator, protokolant i głos doradczy).

 

Decyzją Komisji grantowej, z dnia 30 kwietnia, 6 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania:

 • „Handmade maseczki” Grupa nieformalna „Handmade Subkowy” przy Domu Kultury w Subkowach 4500zł
 • „Pętla szycia dla lepszego życia” Grupa nieformalna „Gniewianki przy Maszynie” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gniewie 2000zł
 • „MASECZKI NOSIĆ BĘDZIEMY, KTÓRE SAMI SOBIE USZYJEMY” Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach 2000zł
 • „JEDYNKA POMAGA” Fundacja Jedynka Dzieciom z Pelplina 3500zł
 • ”biblioKURIERZY” Stowarzyszenie DRABKA z Morzeszczyna 2000zł
 • „W POKOJU ,,BABCI I DZIADKA” POMAGAMY I WSPIERAMY W WALCE Z PANDEMIĄ” Fundacja Domu Kultury w Tczewie 3000zł.

 

Pomysłodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania, zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Informacje zawierać będą proponowaną kwotę dotacji oraz rekomendacje Komisji grantowej!

 

Wyniki konkursu – pełna lista rankingowa (do pobrania)

Protokół z prac komisji grantowej (do pobrania)

 

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski i gratulujemy dofinansowanym!

 

 „Solidarni z bohaterami czasu epidemii” to partnerskie przedsięwzięcie programu „Działaj Lokalnie” i Nationale-Nederlanden. „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerzy lokalni: Fundacja Pokolenia i Bank Spółdzielczy w Tczewie.

 

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Pokolenia
Biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46
Osoby do kontaktu: Gosia Peplińska, Łukasz Rościszewski