Ekonomia społeczna

Publikujemy wstępną listę rankingową dotyczącą ostatniego naboru na dofinansowanie miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych.

W ramach V naboru dofinansowanych zostało 8 miejsc pracy.

 

Wstępna LISTA RANKIGOWA (do pobrania)

 

Szczegóły, w tym dotyczące odwołań, znajdują się na stronie projektu Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota: https://dobrarobota.org/wstepna-lista-rankingowa-v-wybor/

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010.