Zachęcamy do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Fundacji Fundusz Współpracy! Szkolenie na Pomorzu odbędzie się w dniach 10/11 maja w Bolszewie k. Wejherowa.

Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast.

W module pierwszym uczestnicy dowiadują się, czym jest proces stanowienia prawa, poznają najważniejsze narzędzia uczestnictwa w tym procesie. W module drugim szkoleń podstawowych pracując na konkretnych przykładach, przedstawiciele organizacji będą poszerzali swoją wiedzę w obszarach prawa najważniejszych dla ich organizacji i społeczności, w których działają.

Uczestnicy szkoleń podstawowych (moduł 1: dwudniowe szkolenie w miesiącach maj-lipiec, zgodnie z harmonogramem; moduł 2: dwudniowe szkolenie w miesiącach październik-grudzień) po ich zakończeniu wezmą udział w kolejnych działaniach rozwijających ich kompetencje, które odbędą się w I i II kwartale 2019r:

– szkoleniach praktycznych

– szkoleniach specjalistycznych

– webinariach

– szkoleniach dla trenerów.

Szkolenia mają charakter praktyczny. Poza niezbędną wiedzą teoretyczną uczestnicy szkoleń zdobędą umiejętności wystąpień publicznych, formułowania poglądów, poznają konkretne narzędzia pozwalające na udział w procesie stanowienia prawa. Projekt zakłada uczenie się przez doświadczenie.

Szczegóły projektu i rekrutacji na stronie: www.prawonawsi.pl/aktualnosci/podstawowe-szkolenia