Szanowni Państwo,


w związku z realizowanym
 projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” ogłaszamy wynik postępowania prowadzonego przez Fundację DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej, dotyczącego prowadzenia warsztatów terapeutycznych/aktywnościowych  w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/DASZRADE/RPO/2017.

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

Protokół z postępowania dot. Zapytania Ofertowego nr 2/DASZRADE/RPO/2017