W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach przeprowadzenia usługi  przeprowadzenia kursu „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (g2).

Więcej informacji znajduje się w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1183917