Szanowni Państwo,

W związku ze współrealizowaniem przez Fundację Pokolenia projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia doradztwa formalno-prawnego dla grup inicjatywnych i istniejących PES.

Szczegóły dot. zamówienia znajdują się w Bazie Konkurencyjności