W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym opieki nad osobami zależnymi od osób uczestniczących w projekcie

Treść zapytania wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna)

Zapytanie ofertowe (wersja pdf)

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 maja 2017 r. do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew).

Ofertę można składać:
– pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
– mailem na adres: pkremer@fundacjapokolenia.pl

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/2017

W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/2017

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Paulina Kremer, tel. 58 352 45 46, kom. 606603461 e-mail: pkremer@fundacjapokolenia.pl

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.