Szanowni Państwo,
W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej.

Treść zapytania wraz z załącznikami:

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 marca 2016 r. do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew). Ofertę można składać:
– pocztą lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
– mailem na adres: gpawlikowski@fundacjapokolenia.pl

W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 2/FP/RPO/2016

W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 2/FP/RPO/2016

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Grzegorz Pawlikowski, tel. 58 352 45 46, e-mail: gpawlikowski@fundacjapokolenia.pl

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

unia