DLA KOGO
O stypendia moga ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś szczególnym dla swojego regionu.
KORZYŚCI
  • Możesz otrzymać 750 zł.
  • Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesięcy (tj. na I i II semestr szkolny) w wysokości 150 zł miesięcznie.
ZASADY
Kandydatów zgłasza Dyrekcja szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wniosek oraz załączniki należy przesłać na adres USKI.
Następnie na stronie www.uski.edu.pl odbywa się głosowanie publiczne oraz głosowanie dla Dyrektorów szkół biorących udział w programie.
Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa regulamin.
TERMINY
W roku szkolnym 2015/2016 uczestników należy zgłaszać się w następujących terminach (decyduje data stempla pocztowego):
  • I semestr: od 1 września 2015 do 16 października 2015
  • II semestr: od 1 stycznia 2016 do 18 marca 2016
Informacje pochodzą ze strony: www.uski.edu.pl

Do pobrania:
Regulamin
Wniosek
Formularz

Kontakt:Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego
ul. Ładna 2
31-444 Kraków
sekretariat@uski.edu.pl
www.uski.edu.pl
tel. 12 418 87 50
fax: 12 418 87 51

[ŹRÓDŁO]